Mil Hi Jaega Kabhi Dil Ko Yaqin Rahta – Ahmad Mushtaq – Bharathi Vishwanathan

Mil Hi Jaega Kabhi Dil Ko Yaqin Rahta – Kalam by Ahmad Mushtaq – Sung by Bharathi Vishwanathan: Download MP3

Urdu

 

 

 Download (Right click + save target as, or save link as)