Insan Tey Rab Da Ehsan - Arif Lohar

Insan Tey Rab Da Ehsan – Arif Lohar

 ﭙﻨﺠﺎﺑﻰ punjabi

 

Sorry – Kalam not Available

 

Lyrics