Tamanna Abro ki ho Agar Gulzar-e-Hastee Main: Kalam of Iqbal painted by Sadequain

Tamanna Abroo ki ho Agar Gulzar-e-Hastee mai
Too Kaanton Mai Ulajh Kar Zindagi Karnay Ki Khoo Kar Le

 

 

Tamana Abro ki Ho Agar Iqbal Verse Sadequain-002You may also like...