Category: Posts

Fakir Khana Museum Lahore

Eidaan te Shabaraatan Aiyan: Kalam Mian Muhammad Bakhsh

  Fakir Khana Museum Lahore Kalam Mian Muhammad Bakhsh Eidaan te Shabaraatan Aiyan Saray Loki Gharaan no Ayay O Nahin Ayay Muhammad Baskha Jerhay Aap Hathaan Dafnyay عید اں تے شبراتاں آیاں سارے لوکی...

Surah Noor

Face of Allah: Surah Baqarah Verse

And to Allah belongs the East and the West. So wherever you [might] turn, there is the Face of Allah . Indeed, Allah is all-Encompassing and Knowing.” – Holy Quran [Surah 2, Ayah 115]...